Jongeren & Taalvaardigheid

Veel jongeren verlaten school met een taalachterstand en in het algemeen neemt het aantal laaggeletterden in Nederland toe. Fonds 21 draagt bij aan projecten die de taalvaardigheid vergroten van jongeren tussen 12 en 30 jaar met een (risico op) taalachterstand. Onder Taalvaardigheid verstaan wij het vermogen om gesproken en geschreven taal te begrijpen en om zelf te spreken en te schrijven.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE JONGEREN- & MAATSCHAPPIJPROJECTEN GELDT

 

 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • Het project sluit aan bij één van onze thema’s en draagt zo bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren.
 • Het project is vraaggericht en deelname van jongeren is aannemelijk gemaakt.
 • Het project heeft een hoge pedagogische en didactische kwaliteit:
  • Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • Er zijn heldere leerdoelen voor de ontwikkeling van jongeren geformuleerd.
  • Er is een onderbouwde visie op educatie en begeleiding.
  • De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn helder en concreet beschreven.
  • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken.
  • Indien een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs sluit de inhoud aan op de curricula van het onderwijs.
 • De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten.

 

WE HEBBEN DE VOORKEUR VOOR

 

 • Projecten waarbinnen de aanpak, methodiek of vorm vernieuwend is.
 • Projecten die gebruik maken van peer-to-peer of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • Het bijdragen aan het opschalen van succesvolle projecten.

 

JONGEREN & TAALVAARDIGHEID

 

Veel jongeren verlaten school met een taalachterstand en in het algemeen neemt het aantal laaggeletterden in Nederland toe. Fonds 21 draagt bij aan projecten die de taalvaardigheid vergroten van jongeren met een (risico op) taalachterstand. Onder Taalvaardigheid verstaan wij het vermogen om gesproken en geschreven taal te begrijpen en om zelf te spreken en te schrijven.

 

SPECIFIEK VOOR JONGEREN & TAALVAARDIGHEID GELDT

 

We hebben de voorkeur voor:

 • Projecten waarbij de taalvaardigheid van jongeren op een speelse manier vergroot wordt, bijvoorbeeld door het vergroten van lees- en/of schrijfplezier.
 • Projecten die jongeren leren om zich uit te drukken en standpunten onder woorden te brengen.