Jongeren & Mediawijsheid

De Nederlandse samenleving medialiseert en digitaliseert. Om goed te kunnen deelnemen is het van belang mediawijs te zijn. Fonds 21 draagt bij aan projecten die de mediawijsheid van jongeren tussen 12 en 30 jaar vergroten. Onder Mediawijsheid verstaan we de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Bij iemand die mediawijs is staan media en ict ten dienste van wat hij of zij ermee wil doen en niet andersom.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE JONGEREN- & MAATSCHAPPIJPROJECTEN GELDT

 

 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • Het project sluit aan bij één van onze thema’s en draagt zo bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren.
 • Het project is vraaggericht en deelname van jongeren is aannemelijk gemaakt.
 • Het project heeft een hoge pedagogische en didactische kwaliteit:
  • Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • Er zijn heldere leerdoelen voor de ontwikkeling van jongeren geformuleerd.
  • Er is een onderbouwde visie op educatie en begeleiding.
  • De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn helder en concreet beschreven.
  • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken.
  • Indien een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs sluit de inhoud aan op de curricula van het onderwijs.
 • De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten.

 

WE HEBBEN DE VOORKEUR VOOR

 

 • Projecten waarbinnen de aanpak, methodiek of vorm vernieuwend is.
 • Projecten die gebruik maken van peer-to-peer of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • Het bijdragen aan het opschalen van succesvolle projecten.

 

JONGEREN & MEDIAWIJSHEID

 

De Nederlandse samenleving medialiseert en digitaliseert. Om goed te kunnen deelnemen is het van belang mediawijs te zijn. Fonds 21 draagt bij aan projecten die de mediawijsheid van jongeren vergroten. Onder Mediawijsheid verstaan we de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Bij iemand die mediawijs is staan media en ict ten dienste van wat hij of zij ermee wil doen en niet andersom.

 

SPECIFIEK VOOR JONGEREN & MEDIAWIJSHEID GELDT

 

We hebben de voorkeur voor:

 • Projecten die het mediabegrip van jongeren vergroten.
 • Projecten die jongeren verder bekwamen in het gebruik van media.
 • Projecten die de communicatievaardigheden via digitale media vergroten.
 • Projecten die de mediastrategie van jongeren vergroten.
 • Projecten in het kader van robotica en programmeren, als hierbij de mediawijsheid van jongeren vergroot wordt. Fonds 21 ondersteunt geen projecten waarbij jongeren worden opgeleid om te werken in ict.

 

Projecten met een volledige focus op cyberpesten of sexting, hebben lage prioriteit.