GAP Track Light & Boost (PART III)

GAP Track dicht kloof op arbeidsmarkt

Projectnaam GAP Track Light & Boost (PART III)
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Emma at Work
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000
€ 25.000

In Nederland zijn er 500.000 jongeren met een chronische ziekte of fysieke aandoening die net als ieder ander 'gewoon' een baan willen. Werk is niet alleen een bron van inkomsten, maar het biedt ook de kans om te groeien, talenten te ontwikkelen en deel uit te maken van de samenleving. Helaas is het voor deze groep jongeren verre van 'gewoon' om een eerlijke kans op werk te krijgen. Stichting Emma at Work zet zich in om deze kloof te dichten. Met het GAP Track-programma richt Emma at Work zich op de ontwikkeling en training van jongeren met een fysieke aandoening vanaf 15 jaar, met als doel hen een eerlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt.

 

Fonds 21 steunt dit project met een tweejarige toekenning.

Wegnemen drempels en vooroordelen

GAP Track heeft een gemiddelde duur van zes tot negen maanden en heeft als doel de kloof tussen jongeren met een fysieke aandoening en de arbeidsmarkt te overbruggen. Het ondersteunt zowel jongeren als organisaties bij de voorbereiding op werk, met als resultaat het wegnemen van drempels en vooroordelen, en het tot stand brengen van waardevolle connecties tussen werknemers en werkgevers. Deelnemende jongeren volgen een traject waarin ze inzicht krijgen in hun mogelijkheden en talenten, werknemersvaardigheden ontwikkelen, leren netwerken en worden gekoppeld aan werkgevers. Fonds 21 draagt bij aan de doorontwikkeling van het programma, de opzet van een buddy-community en de werving van scholieren, studenten, young professionals en werkgevers.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt GAP Track omdat het jongeren aanmoedigt om proactief te werken aan hun eigen toekomst en bestaanszekerheid. Dit project is vraaggericht en biedt jongeren met een lichamelijke functiebeperking en/of chronische aandoening de mogelijkheid om cruciale vaardigheden te ontwikkelen en waardevolle werkervaring op te doen. Het draagt bij aan het vervullen van hun potentieel en het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.


Projecten

>
>