1 uur in de schulden - een serious game voor jongeren

Een game voor financiële bewustwording

Projectnaam 1 uur in de schulden - een serious game voor jongeren
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Optimalistic
Bijdrage van Fonds 21 € 32.500

1 uur in de schulden is een ervaringsgerichte serious game voor jongeren in het mbo en hbo. Het initiatief van Optimalistic wordt uitgevoerd als pilot en moet jongeren bewust maken van hun (vaak kwetsbare) financiële situatie. Daarnaast helpt het hen te reflecteren op hoe ze met geldzaken omgaan. Ruim een kwart van alle jongeren heeft te maken met betalingsachterstanden en/of schulden. Uit onderzoek blijkt ook dat veel studenten geld mislopen door onwetendheid met betrekking tot (zorg)toeslagen, belastingen of studiefinanciering. Het project richt zich in eerste instantie op studenten, maar ook (zorg)professionals, docenten en zelfs ouders/verzorgers kunnen de game spelen.

Samen met studenten

Welke ervaringen hebben jongeren nodig om beter te beseffen hoe belangrijk hun financiële gezondheid is? En hoe kun je zo optimaal mogelijk aansluiten om hen beter te ondersteunen en geldproblemen te voorkomen? De antwoorden op deze vragen worden samen met jongeren (ervaringsdeskundigen) uitgewerkt. Het fundament van de game wordt niet gevormd door bestaande theorie en kennis, maar door de verhalen, ervaringen en struggles van de doelgroep. Optimalistic werkt hiervoor samen met ROC Albeda College en NHL Stenden Hogeschool. De input van de studenten vormt de basis die Optimalistic vervolgens vertaalt naar een realistische en confronterende serious game waarin jongeren zelf de hoofdrol spelen. Ook in dit ontwikkelproces wordt samengewerkt met studenten en professionals. Na de lancering wil Optimalistic de game laten spelen door tweeduizend studenten in het mbo en hbo.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt niet alleen de ontwikkeling van de game, maar vooral het spelen ervan, het in kaart brengen van de impact, de kennisdeling en de doorontwikkeling van de serious game-methode. Het train de trainerprogramma speelt binnen het project een belangrijke rol. Hiermee kunnen de games duurzaam ´weggezet´ worden binnen onderwijsinstellingen. Optimalistic heeft het principe van een serious game al getest met de game 1 uur in de bijstand, die momenteel veelvuldig wordt gespeeld door medewerkers van diverse gemeenten en ministeries.


Projecten

>
>