Jong en oud(er) verbinden voor inclusiever Rotterdam

Duo for a Job

Projectnaam Jong en oud(er) verbinden voor inclusiever Rotterdam
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting DUO for a JOB
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

Duo for a Job is een maatjesproject waarin jonge migranten (18 tot 30 jaar) worden gekoppeld aan 50-plussers. Duo for a Job is een initiatief van de gelijknamige stichting, die als doel heeft om de jeugdwerkloosheid te verminderen en intergenerationele solidariteit te bevorderen door jonge werkzoekenden te koppelen aan ervaren professionals. De organisatie vindt haar oorsprong in België en is actief in meerdere landen. Fonds 21 draagt bij aan de uitvoering van het project in Rotterdam.

Jongere en mentor

Jonge migranten vinden, vergeleken met jongeren zonder migratieachtergrond, veel moeilijker werk. Het is een kwetsbare groep, zowel door een beperkte kennis van de Nederlandse taal als het ontbreken van een professioneel netwerk en een beperkt begrip van de arbeidsmarkt. Daarnaast worden behaalde diploma’s in de landen van herkomst in Nederland vaak nauwelijks erkend. Duo for a Job koppelt de jonge werkzoekenden daarom aan ervaren 50-plussers die optreden als mentor. De mentor begeleidt en ondersteunt de jongere bij het vinden van werk door middel van advies, netwerk en specifieke workshops. Bovendien is de mentor er om de jongere te coachen op het gebied van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Wanneer een duo van start is, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar gedurende zes maanden lang, ongeveer twee uur per week. Elk duo wordt begeleid door een coördinator van de stichting.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

DUO for a JOB is een bewezen concept. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan in verschillende grote steden in België en Frankrijk heeft gezorgd voor een sterke methodiek die te vertalen is naar lokale context. Binnen de trajecten wordt er gewerkt met een vaste en herkenbare structuur waarbinnen matching en ondersteuning van duo´s op een professionele manier wordt aangepakt. De monitoring van de impact van de trajecten wordt verwerkt in een uniek online systeem dat op maat is gemaakt voor de organisatie.


Projecten

>
>