Back Street

Jongeren enthousiast gemaakt voor literatuur

Projectnaam Back Street
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief
Bijdrage van Fonds 21 € 100.000

De tentoonstelling Back Street in het Literatuurmuseum laat jongeren tussen de 14 en 20 jaar kennismaken met de kracht van taal en maakt ze enthousiast voor (young adult) literatuur. Naast literatuur, worden onder meer spoken word, muziek en Instagrampoëzie ingezet om jongeren in bredere zin de mogelijkheden en het belang van taal te laten ervaren. De tentoonstelling richt zich met name op klasbezoek (van vmbo-kader tot en met vwo en mbo) en biedt deze klassen ook een educatief programma. Deelnemers maken aan de hand van tien interactieve spellen kennis met hedendaagse schrijvers, leren hoe te verleiden met taal en geven zichzelf bloot in de tattooshop.

Interactieve spellen

Om de intrinsieke leesmotivatie van jongeren te verhogen stelt Back Street met interactieve spellen aansprekende thema’s centraal als rouw, liefde, heldendom en opkomen voor je idealen. Bij binnenkomst moeten de jongeren hun telefoons inleveren, zodat ze zonder afleiding, houvast en besef van tijd de tentoonstelling kunnen doorlopen. Wel krijgen ze een armband met een RFID-tag mee. Deze techniek zorgt ervoor dat de aangeboden spellen zich automatisch instellen op het niveau van elke jongere. Ook wordt data van het bezoek verzameld en na afloop gekoppeld aan een persoonlijke pagina waarop elke deelnemer onder meer leestips krijgt en suggesties worden gedaan voor passende gedichten of muziekteksten.

 

Aan de tentoonstelling is een educatieprogramma gekoppeld met aandacht voor creatief schrijven, identiteit en leesmotivatie. Ook is er een aantal lessen voorbereid die docenten in de klas kunnen uitvoeren. Deze lessen worden gedifferentieerd naar onderwijsniveau en sluiten aan bij de vakken Nederlands, Maatschappijleer en CKV.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Back Street binnen Jongeren & Maatschappij. Binnen deze pijler steunen we projecten die inzetten op het blijvend vergroten van ontwikkelkansen van jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Het Literatuurmuseum is een sterk merk met jaarlijks groeiende bezoekersaantallen. De tentoonstelling focust zich expliciet op jongeren en young adult literatuur. Gezien het grote bereik van het museum en de kwaliteit van het tentoonstellingsplan, is er vertrouwen dat de tentoonstelling zal bijdragen aan de kijk op leesplezier en –bevordering onder jongeren.

Data en locatie

De tentoonstelling Back Street is te zien vanaf 17 september 2022 in het Literatuurmuseum in Den Haag.

 


Projecten

>
>