Foto: Klaas Kloosterboer

Dossier: Gevolgen maatregelen coronavirus

Het coronavirus heeft enorme impact. Niet alleen op ons dagelijks leven, maar ook op kunst- en cultuurinstellingen en op maatschappelijke organisaties die zich richten op jongeren. Veel projecten/activiteiten zijn ten gevolge van de maatregelen afgelast/verplaatst. Ook worden organisaties gedwongen de uitvoering van hun project aan te passen. Fonds 21 ontvangt hierover veel vragen. Wat gebeurt er met mijn toekenning als mijn project wordt uitgesteld of geannuleerd? En hoe gaat het fonds om met wijzigingen in de uitvoering van mijn project? Blijft het mogelijk om een voorschot aan te vragen? Fonds 21 wenst alle getroffen organisaties allereerst veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. We begrijpen dat het in veel gevallen momenteel niet mogelijk is om de prestatieverplichtingen volledig na te komen. We stellen ons coulant op als het gaat om het nakomen van de gemaakte afspraken. De gevolgen die de maatregelen hebben voor de door ons ondersteunde projecten zullen we per geval behandelen. De verschillen per project zijn namelijk te groot om één richtlijn te hanteren. We vragen u daarom contact met ons op te nemen als de maatregelen effect hebben op de uitvoering van uw project. Fonds 21 denkt graag met u mee. We streven per project de best mogelijke oplossing na. Wij zijn bereikbaar via info@fonds21.nl of via (030) 233 76 00. De contactgegevens van onze medewerkers vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Mijn project is afgelast/uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Wat betekent dit voor mijn toekenning van Fonds 21?

Dat bekijken we per project. Fonds 21 gaat coulant om met de prestatieverplichtingen en levert voor de gevolgen van de coronamaatregelen per project maatwerk. Neem daarom contact met ons op en bespreek uw situatie met een van onze adviseurs. Wij zijn te bereiken via info@fonds21.nl of (030) 233 76 00.

Ik heb een aanvraag ingediend voor een project, maar door de coronamaatregelen moeten wij ons projectplan aanpassen. Wat moet ik doen?

Veel organisaties worden door de maatregelen gedwongen de uitvoering van hun project aan te passen. Indien u uw aanvraag al heeft ingediend, kunt u een nieuwe versie van het projectplan, met de wijzigingen van uw project, per e-mail versturen naar info@fonds21.nl. Wij voegen de wijzigingen dan toe aan uw dossier en gaan bij de beoordeling uit van het gewijzigde projectplan.

Ik wil een voorschot aanvragen. Kan dat ook als ik nog niet zeker ben of mijn project door kan gaan?

Fonds 21 bekijkt dit per project. Het kan zijn dat we een aantal aanvullende vragen stellen. Neem daarom voordat u een verzoek tot voorschot wilt indienen contact met ons op. Wij zijn te bereiken via info@fonds21.nl of (030) 233 76 00.

Ik wil de eindafrekening indienen. Kan dat ook als ik mijn project door de coronacrisis maar deels heb kunnen realiseren?

De gevolgen die de maatregelen hebben voor de door ons ondersteunde projecten zullen we per geval behandelen. Neem daarom contact met ons op via info@fonds21.nl of (030) 233 76 00 en bespreek uw situatie met een van onze adviseurs. Voor de eindafrekening ontvangen we graag een aangepaste begroting van werkelijk gemaakte kosten en dekking en een toelichting hierop.

Kan ik een aanvraag indienen voor een nieuw project?

Fonds 21 neemt doorlopend aanvragen in behandeling. U kunt dus gewoon een nieuwe aanvraag indienen. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u hier.